Tải Game

Giới Thiệu Hoạt Động "Hỏa Công Lương Doanh"

20/04/2020

Các Cao Thủ thân mến,

Hoạt động Server - Hỏa Công Lương Doanh là một hoạt động nhằm bảo vệ quân lương của các quân doanh . Các cao thủ sẽ được chia ngẫu nhiên vào hai quân doanh Hổ Khiếu Quân và Long Ngâm Quân. Bảo vệ thành công sẽ nhận được phần thưởng lớn.

  1. Quy Tắc Tham Gia:
  • Điều kiện: Cấp người chơi ≥ Lv40. Có thể báo danh đơn hoặc tổ đội.
  • Sự kiện mở vào: 15:00 mỗi ngày, 20:00 từ T2-6 và CN.
  • Chú ý: Khi sự kiện mở, người chơi phải báo danh trước 7 phút. Sau khi chiến trường mở không thể báo danh.
  • Trong SK Hỏa Công Lương Doanh, quân doanh nào thiêu hủy đủ 3 kho lương hoặc điểm cống hiến toàn quân doanh cao hơn sẽ chiến thắng.

Giới Thiệu Hoạt Động Hỏa Công Lương Doanh

  1. Quy Tắc Hoạt Động:
  • Khi vào chiến trường Hỏa Công Lương Doanh, người chơi sẽ tự động được chia quân doanh ,nhận nhiệm vụ. Các cao thủ cùng quân doanh có thể hỗ trợ nhau cướp và bảo vệ đuốc.
  • Mỗi quân doanh gồm 3 kho lương. Để đốt kho cần đoạt được đuốc chạy về châm lửa kho lương của đối thủ.
  • Đuốc nằm giữa bản đồ chiến trường. Mỗi phe chỉ có một người giữ đuốc, có thể PK người giữ đuốc (người giữ chỉ giữ tối đa 5 phút).

Thân ái!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ