Tải Game

Giới Thiệu Hoạt Động "Thiên Địa Kiếp"

11/04/2020

Các Cao Thủ thân mến,

Hoạt động Bang Hội - Thiên Địa Kiếp là một hoạt động có thể tách biệt thành Thiên Kiếp và Địa Kiếp. Tùy thuộc vào sức mạnh của Bang Hội sẽ được xếp vào Thiên Kiếp hoặc Địa Kiếp.

I. Quy Tắc Tham Gia:

 • SK mở vào 21:00 mỗi thứ 4 và thứ 7.
 • Chú ý: Khi Sự Kiện mở, người chơi Địa Kiếp phải báo danh trong 5 phút, 1 phút trước khi SK mở không thể báo danh. 
 • Trong SK Thiên Địa Kiếp, phe đánh bại BOSS sẽ nhận thưởng.

Quy Tắc Tham Gia Thiên ĐỊa Kiếp

II. Quy Tắc Hoạt Động Thiên Địa Kiếp:

 • Khi vào Thiên Kiếp/Địa Kiếp sẽ tự động nhận Nhiệm vụ, cùng phe có thể hỗ trợ nhau. Sở hữu thưởng BOSS bất kỳ là hoàn thành nhiệm vụ.
 • Thiên Địa Kiếp tầng 1 là khiêu chiến phe đơn. Có 2 BOSS riêng là: Bạch Tả Sứ, Bạch Hữu Sứ. Phe đánh bại 2 BOSS sẽ được lên tầng 2.
 • Sau khi mở Thiên Địa Kiếp tầng 2, các Phe cần tranh đoạt BOSS Ám Hồn đoạt quyền sở hữu.
 • Phe tham gia Thiên Kiếp  sau khi đánh bại tất cả BOSS Ám Hồn, có thể đi tranh đoạt BOSS Thần Bí ở tầng 2 Thiên Kiếp Nhiếp - Quỷ Vương, phe đánh bại BOSS được lên Thiên Kiếp Tầng 3.
 • Phe tham gia Địa Kiếp sau khi đánh bại 2 BOSS Ám Hồn tầng 2 sẽ kết thúc khiêu chiến.
 • Phe tham gia Thiên Kiếp vào Thiên Kiếp Tầng 3 được tranh đoạt BOSS Cuối Thiên Kiếp - Vu Hồn Lãnh Chúa.

III.Phần Thưởng Hoạt Động Thiên Địa Kiếp:

Phần Thưởng Hoạt Động Thiên Địa Kiếp

 • Hoàn thành Nhiệm Vụ Thiên Kiếp/Địa Kiếp, nhận lượng lớn Quỹ Bang và Mảnh Pháp Bảo Tiên quý giá.
 • Phe đánh bại BOSS tầng 1, BOSS Ám Hồn tầng 2, được nhận thưởng cá nhân Bạc, Đá Thần Binh, Lệnh Đổi Xe, Tiên Ngọc Dịch. Có tỉ lệ nhận thưởng Bang như Trang bị Đỏ, Mảnh Pháp Bảo Tiên, Lệnh Bài Quân Hàm. 
 • Bang đánh bại BOSS Thần Bí Thiên Kiếp tầng 2, BOSS Cuối tầng 3, nhận Thưởng đấu giá trân quý  Trang bị Đỏ, Trận Linh-Cao, Lệnh Bài Quân Hàm, Mảnh Pháp Bảo Tiên, Đá Trận Linh. Người chơi đánh bại BOSS được lượng lớn hoa hồng.

Thân ái!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ