Tải Game

TÍNH NĂNG HỖ TRỢ BANG HỘI

06/04/2021

Các Cao Thủ thân mến,

Những lúc chúng ta gặp khó khăn trong việc đánh Boss, Boss quá chênh lệch hoặc thời gian ăn Boss quá lâu. Chúng ta đã có thể cầu cứu bạn bè trong Bang hội tới ứng cứu. Chúng ta đã có thể kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau, kiếm những vật phẩm quý hiếm và đặc biệt là tiết kiệm được rất nhiều thời gian treo phụ bản.

Tìm Hỗ Trợ

 

 1. Hỗ Trợ Bang sẽ ghi lại các thông tin sau: 
 •  Gọi người giúp đỡ tại Trồng Cây Bang: 
  • Mỗi người được gửi nhiều lịch sử bị cướp không giống nhau, sẽ lưu 12 giờ nếu chưa được cướp lại, gửi lại sẽ reset thời gian lưu, người hỗ trợ cướp lại được nhận Cống Hiến và Điểm Hiệp Nghĩa, mỗi ngày được hỗ trợ 10 lần.
 •  Cầu cứu khi bị địch tập kích trong map:
  •  Mỗi người được lưu tối đa 1 tin cầu cứu, tin cầu cứu mới sẽ thay thế  tin cũ, 1 tin lưu tối đa 5 phút, rời map thì tin cầu cứu bị xóa sớm. 
 • Tin cầu cứu Yêu Vương TG, Cổ Yêu Địa, Tam Yêu Vương, Long Trụ Viễn Cổ, Thiên Sơn Cấm Địa: 
  • Mỗi người được lưu tối đa 1 tin cầu cứu Yêu Vương, tin mới sẽ thay thế tin cũ. 
 • Điều kiện gửi tin cầu cứu: 
  • Từng gây S.thương cho Yêu Vương, còn lượt khiêu chiến và đủ điều kiện nhận thưởng Yêu Vương.
 •  Điều kiện tin cầu cứu biến mất: Yêu Vương cầu cứu đã bị diệt: 
  •  Người cầu cứu gửi Yêu Vương mới; người cầu cứu đã rời map Yêu Vương, hoặc tự động bị xóa sau 10p.
 •  Điều kiện nhận thưởng hỗ trợ:
  •  Đối tượng cầu cứu nhận được thưởng Yêu Vương và người hỗ trợ từng gây S.thương cho Yêu Vương sẽ được nhận Điểm Hiệp Nghĩa, Long Trụ của Long Trụ Viễn Cổ, người hỗ trợ cần từng đến chỗ vòng sáng Long Trụ mới được nhận Điểm Hiệp Nghĩa. 
 • Thân phận người hỗ trợ: 
  •  Mỗi lần chỉ được hỗ trợ 1 người, người hỗ trợ không thể nhận thưởng Yêu Vương, không thể sở hữu Yêu Vương, không thể lọt BXH S.thương Yêu Vương, S.thương người hỗ trợ gây cho Yêu Vương sẽ cộng cho người được hỗ trợ, khi cướp được quyền sở hữu Yêu Vương sẽ chuyển cho người được hỗ trợ, với điều kiện là người được hỗ trợ ở trong phạm vị sở hữu Yêu Vương. 
 • Một phần Điểm Hiệp Nghĩa nhận được sẽ tính vào giới hạn Điểm Hiệp Nghĩa ngày, ví dụ: 
  • Hỗ trợ tiêu diệt tại Mã Tặc Đoạt Bảo và Thiên Cảnh Hóa Thân. 
  • Quà Cảm Ơn: Khi giúp đỡ người cầu cứu nhận thưởng, người hỗ trợ được nhận 1 Quà Cảm Ơn, người cầu cứu sau khi gửi lời cảm ơn thì người hỗ trợ được nhận 1 Quà Hỗ Trợ, được nhận tối đa 4 lần thưởng Quà Cảm Ơn, tối đa 4 lần

* Quà Hỗ Trợ Chú ý: Chỉ hỗ  trợ diệt Yêu Vương hoặc đoạt lại Cây mới được nhận Quà Cảm Ơn 10. 

 • Thưởng hỗ trợ làm mới vào 6:00 mỗi ngày;
  •  Bang Chủ 30000 Điểm Hiệp Nghĩa,
  •  Bang Phó 29000 Điểm Hiệp Nghĩa,
  •  Thống Chiến Bang 28000 Điểm Hiệp Nghĩa,
  •  Trưởng Lão 28000 Điểm Hiệp Nghĩa, 
  • Đường Chủ 27000 Điểm Hiệp Nghĩa, 
  • Tinh Anh 25500 Điểm Hiệp Nghĩa, 
  • Bang chúng 24000 Điểm Hiệp Nghĩa.

 

Thân ái !! 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ