Tải Game

【TÍNH NĂNG】Hệ Thống Phụ Linh

18/06/2020

Cao thủ thân mến,

Một trong những tính năng đặc sắc ở bản Big Update Ngạo Thế Tiêu Dao lần này là tính năng Phụ Linh. Dùng Đá khảm vào các trang bị thích hợp, có thể tăng thuộc tính của trang bị. Hãy cùng Mẫn Nhi khám phá tính năng mới này nhé.

Hệ thống các loại đá Phụ Linh:

- Phụ linh trên Vũ Khí, Nhẫn, Thủ Trạc, Hộ Phù và Hạng Liên có thể dùng: 

  • Đá Nguyên Tố - Tăng Công Nguyên Tố
  • Đá Xuyên Kháng - Tăng Bỏ Qua Nguyên Tố

- Phụ linh trên Y Phục, Đầu Khôi, Yêu Đai, Phi Phong, Giày có thể dùng:

  • Đá HP - Tăng diểm HP
  • Đá Kháng Kim, Kháng Thủy, Kháng Thổ, Kháng Hỏa, Kháng Mộc: Tăng kháng thuộc tính tương ứng

- Đá Phụ Linh khảm ô giữa: Đá Long Văn và Đá Phượng Văn: Khi tổng cấp các ngọc khảm tại 1 trang bị đạt LV12 có thể mở ô đá phụ linh ở giữa. Ô đá phụ linh giữa chỉ có thể khảm Đá Long Văn(Vũ Khí, Nhẫn, Thủ Trạc, Hộ Phù và Hạng Liên) hoặc Đá Phượng Văn(Y Phục, Đầu Khôi, Yêu Đai, Phi Phong, Giày).

Cách sở hữu đá Phụ Linh:

  • Mua tại Shop Ưu Đãi
  • Cổ Yêu Địa
  • Mật Đạo Cao Xương
  • Mua Tại Sạp

Lưu Ý:

  • 3 Đá Phụ Linh giống nhau có thể ghép đá phụ linh lv cao hơn
  • Có thể tiêu Kim Cương để chuyển đổi qua lại giữa các loại đá cùng phẩm chất: Đá Long Văn -> Đá Phượng Văn, Đá Phụ Linh Vũ Khí -> Đá Phụ Linh Y Phục,... và ngược lại.

​Thân ái!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ