Tải Game

【Hướng Dẫn】Hoạt Động Long Trụ Viễn Cổ

13/07/2020

Cao thủ thân mến,

Long Trụ Viễn Cổ là 1 hoạt động mang lại lợi tức và các mảnh Phù Văn gia tăng vạn vạn lực chiến. Ngoài đánh bại Yêu Vương nhận trang bị, ở bản đồ này sẽ xuất hiện các Long Trụ. Chiếm đóng các Long Trụ này sẽ được X2 tỷ lệ rơi các vật phẩm hiếm.

I. Long Trụ Viễn Cổ:

  • Đánh bại Yêu Vương hoặc chiếm lĩnh Long Trụ Viễn Cổ nhận được Phù Văn, Đá Bộ và Trang Bị.
  • Tại Long Trụ Viễn Cổ sẽ có Cao Thủ từ các Server khác, hãy cẩn thận.
  • Mỗi ngày được nhận 3 lần thưởng Yêu Vương, 3 lần thưởng chiếm lĩnh Long Trụ, làm mới lượt vào 6h hôm sau.

II. Yêu Vương Quy Thuộc:

  • Người gây sát thương đầu tiên cho Yêu Vương sẽ sở hữu nó cho đến khi rời khỏi phạm vi Yêu Vương hoặc tử vong.
  • Có 4 thưởng Yêu Vương, 1 cho người sở hữu và 3 cho TOP 3 Sát Thương của Bang có thành viên sở hữu.
  • Tiêu diệt người sở hữu để nhận quyền sở hữu.

III. Long Trụ Sở Hữu:

  • Người đầu tiên vào vòng sáng Long Trụ sẽ nhận quyền sở hữu, duy trì đủ 2 phút thì cả đội nhận thưởng Long Trụ.
  • Long Trụ tồn tại 15p, khi hết thời gian, thưởng sẽ thuộc về người sở hữu ngay lúc đó.

Thân ái!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ